Care este planul nostru de acțiune pentru scăderea emisiilor absolute de CO2 echivalent?

Care este planul nostru de acțiune pentru scăderea emisiilor absolute de CO2 echivalent?

Decathlon și-a asumat un angajament ambițios să emită cu 20% mai puțin CO2 față de 2021, până în 2026.

Conform rapoartelor, Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice (GIEC), pentru a limita încălzirea globală cu 1,5°C, este esențială atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon până la mijlocul secolului 21. Acest obiectiv este definit în Acordul de la Paris, semnat de 195 de țări. În acest context global, Decathlon pune în aplicare o strategie climatică.

Decathlon și-a asumat un nou angajament ambițios de a-și reduce emisiile absolute de CO2 eq. cu 20% până în 2026 față de 2021.

Trecerea de la angajamentul anterior, care se axa pe reducerea intensității noastre economice (-53 % CO2eq. / € în 2026 față de 2016), la o reducere a emisiilor absolute de CO2 echivalent reprezintă un pas înainte în strategia noastră climatică.
De ce? Pentru că reducerea intensității emisiilor nu înseamnă neapărat că emitem mai puține gaze cu efect de seră și, prin urmare, ni s-a părut esențial să ne luăm angajamente în ceea ce privește reducerea emisiilor absolute.

Limitele indicatorului de intensitate CO2

- Acesta este un raport între doi indicatori care se poate modifica independent de acțiunile noastre de atenuare a schimbărilor climatice.
- Raportul poate scădea în timp ce emisiile noastre absolute de CO2 echivalent continuă să crească (dacă vânzările în euro cresc mai rapid).
- Intensitatea va atinge un plafon tehnologic, după care va trebui să activăm alte pârghii.

De ce o reducere de 20% a emisiilor de CO2 echivalent. între 2021 și 2026? 
Ce prevede DECATHLON în continuare?

Am ales acest an de referință pentru că în 2021 am obținut măsurători fiabile și precise ale emisiilor de carbon pentru toate domeniile de aplicare: 1, 2 și 3.

Reducerea emisiilor noastre absolute de CO2 echivalent. cu 20% în cinci ani nu este un scop în sine. Este un punct important în demersul nostru, care vizează o reducere de 42% până în 2030, pentru a contribui la scopul global de a atinge neutralitatea a emisiilor de dioxid de carbon până în 2050.

Acest obiectiv este însoțit de un plan de acțiune strategic care ne va permite să realizăm progrese realiste în vederea atingerii lui.
Acest plan a fost prezentat la începutul lunii august 2023 Inițiativei Science Based Trajet Initiative (SBTi); este în curs de examinare de către SBTi.

Domeniul de aplicare 1, 2 și 3: ce înseamnă?

Pentru a realiza o evaluare a emisiilor de gaze cu efect de seră, companiile trebuie să analizeze emisiile care provin din sfera de activitate a acestora și a terților. Perimetrele în cadrul cărora sunt analizate emisiile de gaze cu efect de seră se numesc domenii de aplicare. Există trei perimetre principale: domeniul de aplicare 1, 2 și 3.
Domeniul de aplicare 1 : emisii directe.
Domeniul de aplicare 2: emisii incluse în domeniul 2 - emisii indirecte asociate cu utilizarea energiei de către companie.
Domeniul de aplicare 3 : alte emisii indirecte, adică toate emisiile care nu sunt incluse în domeniul emisiilor directe și al emisiilor indirecte asociate cu energia (domeniile 1 și 2). Acesta este domeniul de emisii cel mai dificil de înțeles, deoarece se referă la o multitudine de actori și structuri economice.

Care este planul nostru de acțiune pentru scăderea emisiilor absolute de CO2 eq. ?

Despre SBTi

Inițiativa Science Based Target  (SBTi) oferă companiilor o cale clar definită de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), contribuind astfel la prevenirea efectelor schimbărilor climatice și la pregătirea companiilor pentru viitor.

Obiectivele sunt considerate a fi "bazate pe știință" dacă sunt în concordanță cu ceea ce cele mai recente date științifice privind clima consideră necesar pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris, și anume limitarea încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale.

Această inițiativă este rezultatul unui parteneriat între CDP, Pactul Global al Națiunilor Unite, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF).

Care este planul nostru de acțiune pentru scăderea emisiilor absolute de CO2 echivalent?

Cum se măsoară amprenta de carbon?

În calitate de proiectanți și distribuitori de produse, extragem materii prime, transformăm aceste materiale în componente și produse pe care le transportăm, le depozităm și le vindem. Aceste produse sunt utilizate și, în cele din urmă, aruncate. Este ceea ce numim ciclul de viață al produsului. Luăm în considerare activitățile din întregul nostru lanț valoric pentru a ne măsura emisiile (domeniile de aplicare 1, 2 și 3) .

Utilizăm protocolul GHG ca standard pentru calcularea amprentei noastre de carbon. Acesta definește domeniul de aplicare și categoriile și ajută la îmbunătățirea alocării responsabilităților în cadrul Decathlon. Protocolul GHG este unul dintre cele mai recunoscute standarde la nivel internațional și este compatibil cu multe cadre de raportare.

Care este planul nostru de acțiune pentru scăderea emisiilor absolute de CO2 echivalent?

Principalele pârghii de scădere a emisiilor

DECATHLON își organizează planul de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în jurul a 4 pârghii principale:

Decarbonizareaamprentei
Optimizarea ofertei noastre și proiectarea de produse care durează în timp
Implementarea la scară largăa modelului de economie circulară
Influențarea ecosistemului nostru prin capacitatea noastră de a susține și mobiliza

Care sunt posibilele domenii de acțiune pentru a ne atinge scopul ?

Extracția materiilor prime și producția reprezintă 78%* din amprenta noastră de carbon, motiv pentru care am ales să acordăm prioritate acțiunilor la aceste niveluri.
*la 31.12.2022

Materii prime

- Investiția în materii prime mai durabile, deoarece acestea au un potențial ridicat de reducere a emisiilor de CO2, în special în sectoarele metalurgic, textil și al încălțămintei
- Proiectarea cu mai puține materii prime (de exemplu: optimizarea funcțională și tehnică)
- Favorizarea materiilor prime care emit mai puține gaze cu efect de seră (de exemplu: lemnul în locul metalului)
- Creșterea procentului de materii prime reciclate în componența produselor noastre (până la maximul tehnic, deci fără a compromite niciodată calitatea produselor)
- Favorizarea materiilor prime care pot fi reciclate la sfârșitul ciclului de viață

Reducerea consumului de energie în producție și a impactului de carbon al mixului energetic al furnizorilor noștri

    - colaborarea cu furnizorii pentru a îmbunătăți eficiența energetică
   - conceperea de produse care necesită mai puține etape de prelucrare (de exemplu: o formă mai simplă, analiză funcțională)
   - favorizarea proceselor care consumă mai puțină energie (de exemplu: inovații în metodele noastre de vopsire)
   - asigurarea unei tranziții către un mix energetic cu mai puține emisii de carbon prin eliminarea întregii utilizări a cărbunelui și utilizarea energiilor regenerabile

Transportul produselor

- optimizarea operațiunilor logistice (reducerea numărului de kilometri parcurși per produs)
- colaborarea cu furnizorii de transport internațional pentru a utiliza combustibili cu emisii mai reduse de carbon
- colaborarea cu furnizorii de transport pentru a dezvolta soluții care să emită mai puține gaze cu efect de seră

Sediile DECATHLON

- energie din surse regenerabile și strategii privind eficiența energetică
- încurajarea reabilitării clădirilor existente în locul construirii de magazine noi

Experimentarea unui nou model de afaceri

- conceperea de produse durabile, reparabile și reciclabile, adecvate pentru închiriere și pentru reutilizare
- dezvoltarea serviciilor noastre ce încurajează reutilizarea, de închiriere și de reparații

Influențarea sistemului nostru

- instruirea membrilor echipei în probleme de mediu (de exemplu: fresce climatice) pentru a-i implica în tranziția ecologică
- încurajarea mobilității ușoare în rândul clienților și al membrilor echipei
- sensibilizarea și sprijinirea clienților în direcția unui consum mai responsabil
- participarea la inițiative internaționale (de exemplu: toate locațiile Decathlon din întreaga lume sunt încurajate să organizeze activități sustenabile, de conștientizare a impactului asupra mediului, cum ar fi Ziua Mondială a Curățeniei (World Clean Up Day)

Obiectivul nostru: Să emitem cu 20% mai puțin CO2 (față de 2021)

Obiectivul nostru pentru 2026

Să economisim energie, să folosim mai mult energiile regenerabile, să creăm produse cu o durată mai mare de viață, să reparăm mai mult, să reutilizăm...